Wet Toekomst Pensioenen

Regel het pensioen wederom goed voor je collega’s!

Álle werkgevers moeten aan de slag, óók u’!

Niet alleen pensioenregelingen die door pensioenfondsen worden uitgevoerd, ook collectieve pensioenregelingen van ondernemingen die ondergebracht zijn bij pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling, zullen tijdige aanpassing behoeven om aan de nieuwe pensioenwetgeving te voldoen.

Grote belangen én belangrijke beslissingen – Ga nog in 2022 aan de slag

Momenteel wordt toegewerkt naar invoering van nieuwe pensioenwetgeving, de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet zal uiterlijk per 1 juli 2023 in werking treden. Onderdelen van de nieuwe pensioenwetgeving zijn al of zullen op 1 januari 2023 van kracht  worden.

Het is verstandig om u tijdig voor te bereiden op de strategische keuzes die u heeft. U hóeft bijvoorbeeld namelijk niet persé over te gaan naar de nieuwe wetgeving voor uw huidige werknemers. Het nieuwe wettelijk kader omvat naast de regels van het nieuwe pensioenstelsel, tevens overgangswetgeving. In situaties waar toepassing van overgangswetgeving gewenst is, zullen beslissingen in beperkte tijd genomen én geïmplementeerd moeten worden. 

Des te langer u wacht, des te minder opties u heeft. Bijvoorbeeld heeft u, tot aan publicatie van de volledige wetgeving (naar verwachting eind dit jaar) veel vrijheid voor regelingswijzigingen, omdat thans expliciete compensatieregels nog niet van toepassing zijn. Gaat u dit jaar niet aan de slag, dan zult u impliciet gebonden worden aan de nieuwe wetgeving om de schijn te voorkomen dat u als werkgever voordeel uit deze situatie wilt halen. 

Premieregelingen en uitkeringsregelingen

De nieuwe pensioenwetgeving is mede bedoeld om pensioenen transparanter en persoonlijker te maken. Daarnaast passen de nieuwe premieregels beter bij de moderne arbeidsmobiliteit. Het nieuwe pensioenstelsel kent geen garanties en zekerheden – opbouw van pensioenaanspraken wordt afgeschaft.

Vanaf uiterlijk 2027 zijn alle pensioenregelingen premieregelingen

Actieve middelloon- en eindloonregelingen houden uiterlijk vanaf 2027 op te bestaan. Het is zaak deze regelingen tijdig te vervangen door premieregelingen. Premieregelingen met een leeftijdsafhankelijke, progressieve premie mogen voor bestaande werknemers worden voortgezet. Voor nieuwe premieregelingen zullen uiterlijk vanaf 2027 leeftijdsonafhankelijke vlakke premies gaan gelden.

De aangekondigde nieuwe pensioenwetgeving heeft gevolgen voor alle thans bestaande premieregelingen en middelloon- en eindloonregelingen, en voor alle vormen van pensioenuitvoerder:

 • Pensioenverzekeraars
 • Pensioenpremieinstellingen (PPI)
 • Bedrijfstakpensioenfondsen
 • Ondernemingspensioenfondsen
 • Algemene pensioenfondsen

Inzicht

Waarin verschilt de nieuwe pensioenwetgeving van de huidige pensioenwetgeving? We maken het inzichtelijk in. onderstaande tabel.

 

Inzicht

Waarin verschilt de nieuwe pensioenwetgeving van de huidige pensioenwetgeving? We maken dit inzichtelijk in de tabel hieronder.

Onderwerp

Huidige pensioenwetgeving  

Nieuwe pensioenwetgeving  

Transitieperiode

Tot uiterlijk 2027

Overgangsfase tot uiterlijk 2027 –

Volledig ingevoerd uiterlijk per 2027

Typen pensioenregeling

Premieregeling

Middelloonregeling

Eindloonregeling

Collectief DC

Premieregeling

Jaarlijkse pensioenpremie

Progressief &

leeftijdsafhankelijk

Vast &

leeftijdsonafhankelijk

Jaarlijkse pensioenopbouw

Vast &

leeftijdsonafhankelijk

Degressief &

leeftijdsafhankelijk

Overgangsbepalingen

Nvt

Voortzetting vanaf uiterlijk 2027 van premieregelingen met progressieve premie is toegestaan voor bestaande werknemers.

 

Voortzetting tot uiterlijk 2027 van per uiterlijk 1 juli 2023 bestaande middelloon- en eindloonregelingen is toegestaan – Tot uiterlijk 2027 mogelijk om bedoelde regelingen om te zetten in premieregelingen, eventueel met progressieve premie.

Fiscaal maximale jaarlijkse  premie

Afgeleid van fiscaal maximale jaarlijkse opbouw

30% van de pensioengrondslag (exclusief risicopremies en kosten)

 

3% extra per jaar tot uiterlijk 2037 ten behoeve van compensatiemaatregelen

Belangrijke deadlines

2022 voor middelloon- en eindloonregelingen

Is er sprake van een middelloon- of eindloonregeling, dan is strategisch advies nodig. Idealiter nog dit jaar, om ervoor te zorgen dat u tijdig op de hoogte bent van alle mogelijkheden.

2022 voor premieregelingen

Ook voor bestaande premieregelingen is tijdig handelen cruciaal. Ons advies is om uw opties nog dit jaar te onderzoeken. Zo zorgt u dat u helemaal op de hoogte bent, en de mogelijkheden van de nieuwe  pensioenwetgeving volledig kunt benutten. Dit geldt met name voor de overgangsbepalingen.

Hoe kan Phenox Consultants u helpen?

De beoogde nieuwe pensioenwetgeving heeft grote gevolgen voor uw eigen bestaande collectieve pensioenregeling. Wij staan klaar om u te ondersteunen! Wat kunnen we voor u doen?

 • Strategisch advies middelloon- en eindloonregelingen. Wij komen met de beste oplossing hoe verder te gaan, er rekening mee houdend dat deze pensioenregelingen uiterlijk vanaf 2027 niet meer mogen bestaan.
 • Strategisch advies premieregelingen en ontwerpen van compensatiemaatregelen.
 • Bepaling van de vlakke leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie.
 • Inventarisatie van de best beschikbare overgangsregelingen.
 • Opstellen van een volledig en werkbaar transitieplan dat alle relevante acties omvat.
 • Uitvoeren van een impactanalyse m.b.t. internationale  financiële  verslaggeving  (IFRS / USGAAP).
 • Andere pensioengerelateerde onderwerpen

 

Heeft u de pensioenregeling afgesloten bij een pensioenverzekeraar of PPI, en dénkt u dat:

• u dit jaar niets hoeft te doen?

• complexe compensatiemaatregelen onvermijdelijk zijn?

• u de huidige pensioenregeling ook voor nieuwe medewerkers ongewijzigd kunt voortzetten?

Neem dan contact op met Phenox Consultants om te horen hoe het écht zit!

Phenox Consultants

+31 (0)10 205 3500
info@phenoxconsultants.nl

Deze pagina als leaflet downloaden? In het Engels of Nederlands

Neem direct contact met ons op

Met Phenox Vooruit

Benieuwd hoe Phenox Consultants uw organisatie vooruit kan helpen?

Onze specialisten denken graag met u mee. Neem direct contact met ons op, of vraag vrijblijvend informatie aan.