Voor verantwoordings- & Belanghebbendenorganen

Pensioenadvies voor het Verantwoordings- en Belanghebbendenorgaan

Het Verantwoordings- en Belanghebbendenorgaan (VO en BO) spelen een belangrijke rol bij de interne controle van een pensioenfonds. Zeker gezien de grote belangen die de komende jaren op het spel staan. Stel, het bestuur (en de sociale partners) kiest ervoor om met het fonds door te gaan. Dan krijgt het VO/BO te maken met het al dan niet invaren, inclusief het compenseren. En niet te vergeten hóe er wordt ingevaren en gecompenseerd. Behoorlijk complexe materie. Bent u in staat de evenwichtigheid van dat besluit te toetsen? Niet in de laatste plaats de gehanteerde methodes en uitgangspunten? Óf gaat het fonds liquideren? Ook dan zal uw rol groot zijn.

 

Wat voor vragen u ook heeft,
wij zijn er graag voor u.

Nieuwe pensioenstelsel –

Versterkt adviesrecht Verantwoordings- en Belanghebbendenorgaan

Voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel worden de adviesrechten van het Verantwoordingsorgaan (VO) ten aanzien van interne collectieve waardeoverdrachten (‘invaren’) en compensatie uit het beschikbare vermogen uitgebreid – Het versterkte adviesrecht. 

Het versterkt adviesrecht voor het VO is juist dán waardevol, als het VO de inhoud van het transitieplan met een frisse, onafhankelijke blik tot zich neemt. De voordelen om het VO van begin tot eind te betrekken bij het ontwerp- en besluitvormingsproces door sociale partners en bestuur zijn groot. De voor de hand liggende valkuil? Een onafhankelijke oordeelsvorming door het VO ten aanzien van de inhoud van het transitieplan kan door de betrokkenheid van het VO en BO bij het ontwerp- en besluitvormingsproces wel eens bemoeilijkt worden. DUS, ook in geval van betrokkenheid bij het ontwerp- en besluitvormingsproces, iseen onafhankelijke en kritische houding van het VO/BO van belang. Phenox Consultants helpt u hier graag bij.

Ondersteuning VO of BO door Phenox Consultants

Wat kan Phenox voor uw VO en BO betekenen?

  • Educatie van VO- en BO-leden. We bereiden u voor op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. 
  • Ondersteuning van het VO en BO bij het vormen van een oordeel. Dit doen wij volledig onafhankelijk van het bestuur, sociale partners en betrokken adviseurs. Het doel is om het uiteindelijke VO- en BO-advies objectief en onafhankelijk vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan:
    • inspraak door het VO en BO bij de evenwichtige vaststelling van de risicohouding
    • de beoordeling van de gekozen nieuwe pensioenovereenkomst ten opzichte van gebruikmaking van de overgangsbepaling voor premiestaffels (ook door pensioenfondsen toepasbaar!)
    • beoordeling transitieplan, netto profijtuitkomsten, gehanteerde projectierendement(en), etc.
  • Klankbordfunctie en reflectie als extra ondersteuning.
  • Praktijkkennis delen – Phenox Consultants is voor een groot bedrijfstakpensioenfonds onder andere betrokken bij de ‘versnelde implementatie’ van het nieuwe pensioenstelsel. Beoogd wordt om dit voor 2023 gereed te zijn. De eerste verkennende doorrekeningen ten aanzien van de twee toegestane contractvormen hebben zij inmiddels uitgevoerd. Praktijkkennis zoals deze zetten wij in bij fondsen die zich vooralsnog in de opstart- of planningsfase bevinden.

Neem direct contact met ons op

Met Phenox vooruit

Benieuwd hoe Phenox Consultants uw verantwoordings- en belanghebbendenorgaan vooruit kan helpen?

Onze specialisten denken graag met u mee. Neem direct contact met ons op, of vraag vrijblijvend informatie aan.