Advisering pensioenfondsen

Als pensioenfonds heeft u continu te maken met veranderende wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan voor uw beleid. Hoe kunt u als pensioenfonds efficiënt en juist met de wijzigingen in wet- en regelgeving omgaan? Hoe ziet de toekomst van uw fonds eruit? Voldoet de pensioenregeling nog wel aan de wensen van nieuwe generaties? Phenox Consultants is u graag van dienst bij zowel strategische beleidsvorming als operationele zaken. 

Haalbaarheidstoets voor pensioenfondsen

De haalbaarheidstoets is voor pensioenfondsen verplicht sinds 2015. Phenox Consultants kan de haalbaarheidstoets voor u verzorgen met behulp van onze zelf ontwikkelde tool. Dankzij deze tool, onze korte lijnen met de pensioenadministrateur en onze ruime ervaring, kunnen wij de haalbaarheidstoets voor een zeer scherpe prijs aanbieden.

Efficiënt en juist met de wijzigingen in wet- en 
regelgeving omgaan?

Uitvoerend actuariële ondersteuning

Phenox Consultants biedt u uitvoerende actuariële ondersteuning, zoals voorbereidende werkzaamheden en notities voor besluitvorming in bestuursvergaderingen, het vaststellen van maandelijkse (beleids)dekkingsgraden en kostendekkende premies en de uitwerking van de haalbaarheidstoets, het indexatiebeleid,  en ervaringssterfte-studies. De voorbereidende notities bespreken wij vervolgens met de adviserend actuaris. Zo komen wij tot een doelmatige en efficiënte adviescyclus. Rapportageverplichtingen als jaarrapportages en periodieke rapportages aan de DNB nemen wij u ook graag uit handen. Wij stellen onder andere de technische voorzieningen, kostendekkende premie en het (Minimaal) Vereist Eigen Vermogen vast.

 

Pensioenbureau

Phenox Consultants biedt een fullservice pakket, inclusief administratie, governance, excasso, notulering van vergaderingen, communicatie, helpdesk en ondersteuning van uw pensioenfondsbestuur. Wij bieden invulling van bestuurlijke zetels met ervaren en getoetste bestuurders. Ook nemen wij de pensioen- en financiële administratie uit handen. U kunt uw pensioenbureau aan ons outsourcen. De overgang naar outsourcing begeleiden wij volledig, zodat u wordt ontzorgd.

Certificering pensioenfondsen

De certificerend actuarissen van Phenox Consultants zijn deskundig, onafhankelijk en ervaren in het certificeren van eigenbeheerfondsen en volledig herverzekerde fondsen. Wij werken efficiënt, transparant en proactief. Onze certificerende actuarissen staan vermeld in het Openbaar Register Certificerende Actuarissen (ORCA) en zijn uiteraard volledig op de hoogte van het nieuwe financieel toetsingskader. Voordat wij een voorstel tot certificering bij u neerleggen stemmen wij de exacte taakverdeling met u af. Efficiënte processen zorgen voor een gunstige prijs.

Liquidatie pensioenfondsen

Overweegt u momenteel net als veel fondsen uw toekomstperspectief? Als bestuur blijft u te allen tijde hoofdverantwoordelijk voor de uiteindelijke overdracht van verplichtingen naar een andere pensioenuitvoeringsorganisatie. Phenox Consultants biedt u ondersteuning bij alle onderdelen van een liquidatieproces. Van het vooronderzoek en het opstellen en controle op de uitvoering van het plan van aanpak, tot aan het opstellen van het liquidatieverslag en de algehele communicatie. Wij begeleiden hierbij zowel pensioenfondsen met verplichtingen voor eigen rekening als fondsen met een garantiecontract bij een verzekeringsmaatschappij.

Waarmee
helpen wij u vooruit?

Strategisch advies pensioenfondsen

Haalbaarheidstoets voor pensioenfondsen

Uitvoerend actuariële ondersteuning

 

Neem direct contact met ons op

Met Phenox Vooruit

Benieuwd hoe Phenox Consultants uw pensioenfonds vooruit kan helpen?

Onze specialisten denken graag met u mee. Neem direct contact met ons op, of vraag vrijblijvend informatie aan.