Advisering pensioenfondsen

Als pensioenfonds heeft u continu te maken met veranderende wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan voor uw beleid.
Hoe kunt u als pensioenfonds efficiënt en juist met de wijzigingen in wet- en regelgeving omgaan?
Hoe ziet de toekomst van uw fonds eruit? Voldoet de pensioenregeling nog wel aan de wensen van nieuwe generaties?
Phenox Consultants is u graag van dienst bij zowel strategische beleidsvorming als operationele zaken.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Strategisch advies


Specifiek in het kader van het nieuwe pensioenstelsel denken wij vanaf het allereerste begin met u mee over de keuze tussen het nieuwe (collectieve) contract, de SPR, of indivudueel beleggen met de FPR. En alles wat daarmee te maken heeft.

Ook bieden wij strategisch advies bij bijvoorbeeld de governance, uitvoering, pensioenregelingen en het risicobeleid.

Efficiënt en juist met de wijzigingen in wet- en 
regelgeving omgaan?

Waarmee helpen wij u vooruit?

Strategisch advies pensioenfondsen

Uitvoerend actuariële ondersteuning

Risicobeheer

Uitvoerend actuaris

Juist in deze periode zou u kunnen overwegen de capaciteit binnen uw organisatie aan de wenden voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en (een deel van) de vaste actuariele werkzaamheden aan ons uit te besteden!

Wij hebben hier veel ervaring mee, waardoor wij dit efficiënt en tegen een competatieve vergoeding kunnen aanbieden.

 

De actuariële ondersteuning door ons betreft onder andere de vaststelling van:

 • Jaarwerk & intern actuarieel rapport
 • Technische analyse
 • De technische voorzieningen
 • De (gedempte) kostendekkende premie
 • Het (Minimaal) Vereist Eigen Vermogen
 • Kasstromen van de pensioenen

Onder de uitvoerende actuariële ondersteuning vallen ook de diverse  rapportage (staten) verplichtingen aan DNB.

Ook bieden wij ondersteuning bij voorbereidende werkzaamheden en notities voor besluitvorming in bestuurs-vergaderingen, onder andere betreffende:

 • Kostendekkende premie
 • Haalbaarheidstoets
 • ALM-studie
 • (Input voor) indexatiebeleid
 • Ervaringssterfte studies

De voorbereidende notities kunnen vervolgens aan de adviserend actuaris worden aangeboden om daarmee tot een doelmatige en efficiënte adviescyclus te komen.

Certificerend actuaris en/of sleutelfunctiehouder actuariaat

De certificerende actuarissen van Phenox Consultants staan vermeld in het Openbaar Register Certificerende Actuarissen (ORCA) en kunnen ook de sleutelfunctiehouderschap actuariaat invuulen.
U kunt ook incidentele waarderingen door ons laten certificeren, bijvoorbeeld voor een due diligence of collectieve waardeoverdracht.

Ondersteuning risicobeheer

Wij hebben een pragmatische propositie voor de opzet en rapportage van het risicobeheer, op maat en gebaseerd op de aard en omvang van uw fonds. Uitgaande van de risico’s die ú belangrijk acht.
Wij verzorgen dit voor het finaciële deel. En samen met onze partner TriVu die het niet-financiële deel doet zorgen wij ervoor dat  u zeker weet dat u experts aan tafel heeft die oog hebben voor alle risico’s.

Bestuursfunctie

Wij bieden doelmatige invulling van bestuurlijke zetels met ervaren (getoetste) bestuurders, zowel structureel als incidenteel.

Adviserend actuaris

Wij kunnen daarnaast ondersteuning bieden aan het fondsbestuur in aanvulling op de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie. Bijvoorbeeld ten aanzien van besluitvorming over onder andere de inhoud van de pensioenregeling, het premie- en indexatie beleid, al dan niet op basis van reeds uitgewerkte notities. Maar ook als klankbord in algemene zin.

 

ALM-studies & HBT pensioenfondsen

Speciaal voor de wat kleinere fondsen en verzekerde regelingen hebben wij een ALM-studie propositie ontwikkeld, ALM-lite.

Het voordeel van deze eenvoudigere studie – die volstaat voor rapportages aan de DNB -, is uiteraard een aanzienlijk lagere prijs in vergelijking met de traditionele, uitgebreidere aanpak. Daarnaast kunnen wij ook een haalbaarheidstoets voor u verzorgen. Zowel de aanvangshaalbaarheidstoets als de reguliere haalbaarheidstoets.

Neem direct contact met ons op

Met Phenox Vooruit

Benieuwd hoe Phenox Consultants uw pensioenfonds op praktische wijze vooruit kan helpen?

Onze specialisten denken graag met u mee. Neem direct contact met ons op, of vraag vrijblijvend informatie aan.