door Phenox & TriVu

Inhoudelijke ondersteuning van pensioenfondsen

Decet staat voor bestuursondersteuning van uw pensioenfonds op het hoogste niveau. Zo kunt u zich richten op het bestuur van het pensioenfonds en weet u zich volledig ontzorgd in de operationele zaken. Via onze ervaren bestuursondersteuner en notulist is de specialistische kennis van TriVu & Phenox Consultants bovendien binnen handbereik. 

Continuïteit
Stabiliteit
Ontzorging
Eenheid van visie en werkwijze

Pragmatisch
Actualiteit
Aanspreekpunt is bestuurssecretaris

Jarenlange ervaring
Specialisten beschikbaar

“Wij combineren de kennis van specialisten, hebben de flexibiliteit van een start-up en de ervaring van een gevestigde onderneming met de focus op actualiteit en zijn gewend om te leveren.”

Hieronder vindt u meer informatie over Decet. Wilt u nader met ons kennismaken? Neem dan contact op met Bas van Vliet. Zijn contactgegevens zijn:

Neem contact op met Bas van Vliet:

M: +31 (0)6 13367940
E: bas.van.vliet@phenoxconsultants.nl

Decet staat voor

Een vernieuwende vorm van bestuursondersteuning:

 • Gericht op operationaliseren vanuit diepgaande kennis en ervaring

 • Ingewikkelde, abstracte modellen vertalen naar praktische uitvoering

 • Doel is een heldere aanpak met bijdragen aan de realisatie van doelen en ambities van het pensioenfonds.

 • Het gemak van een eigen bestuursbureau, maar zonder werkgeverschap.

 • Zowel tijdelijke/ projectmatige ondersteuning als structurele ondersteuning.

 • Mét en dóór specialisten.

 • Zowel senior ervaren bestuurssecretarissen, regisseurs,  als specialisten met de benodigde ondersteuning. 

 • De lijnen zijn en blijven kort.

 • Continuïteit is geborgd.

  De bundeling van de expertise van de professionals van TriVu en Phenox met een ruime ervaring op hun vakgebied én op het gebied van besturen en toezicht.

 • Werkend onder één label en één set van voorwaarden.

 • Eigen missie, visie en kernwaarden.

Decet is

Het kernteam dat ingezet wordt voor de bestuursondersteuning bestaat uit de bestuursondersteuner en een notulist. De bestuursondersteuner is de regisseur in de dienstverlening. Hij of zij kan bij zijn advisering een beroep doen op de specialisten van TriVu & Phenox.

Een eindverantwoordelijke wordt aangesteld voor het klantmanagement en de bewaking van de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

Decet in detail

Bestuursondersteuner

 • is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale dienstverlening;
 • ondersteunt op strategische dossiers;
 • overziet de samenhang van de dienstverlening en uitbestedingspartners van de opdrachtgever.

 Notulist

 • notuleert de vergaderingen van het fonds.

(Senior) adviseur

 • adviseert over governance, uitbesteding, pensioenbeleid, compliance, integraal risicomanagement;
 • onderhoudt externe contacten met uitbestedingspartners en toezichthouders;
 • stemt bestuursdossiers inhoudelijk af;
 • inhoudelijke supervisie op ondersteuner en notulist;
 • is back-up en peer voor de bestuursondersteuner.

Juridische ondersteuning

 • juridisch advies
 • verplichtstellingsvraagstukken
 • due diligence op juridische stukken
 • juridisch onderhoud fondsdocumenten

Actuariële ondersteuning

Pré Certificering is onafhankelijk en brengt de totale kosten voor het certificeringstraject op een lager niveau.

 • De berekening en het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen.
 • Kostendekkende premie.
 • Analyse van resultaat naar bronnen.
 • Het verloop van de aantallen en de opgebouwde pensioenen per status van de (gewezen) deelnemer en gepensioneerden.
 • Berekeningen van gegevens voor het jaarverslag en staten en ter vaststelling van het (minimaal) vereist eigen vermogen.
 • Opstellen intern actuarieel rapport.
 • Staten ten behoeve van de toezichthouder.

Strategische actuariële ondersteuning

 • Sterfteonderzoek.
 • Herverzekeringsbeleid en uitvoering.
 • Haalbaarheidstoets.
 • Herstelplan.
 • Premiestelling.

Neem direct contact met ons op

Met Phenox vooruit

Benieuwd hoe Phenox Consultants uw pensioenfonds vooruit kan helpen?

Onze specialisten denken graag met u mee. Neem direct contact met ons op, of vraag vrijblijvend informatie aan.