Pensioenfondsen

Advisering pensioenfondsen

Reeds sinds 1916 is Phenox Consultants actief als actuarieel adviesbureau, gespecialiseerd in pensioenen en levensverzekeringen. De in de loop der jaren opgebouwde ervaring en de daarbij ontwikkelde tooling brengen wij mee in onze dienstverlening vandaag de dag. Wij helpen u graag verder met bijvoorbeeld de hieronder genoemde diensten.

Pensioenadvisering

Onze consultants hebben uitgebreide ervaring in advisering op het gebied van pensioenregelingen, -fondsen en -wetgeving. U kunt ons vragen om u te helpen bij zowel operationele aangelegenheden als bij strategische beleidsvorming. Hoe ziet de toekomst van ons fonds er uit? Voldoet de pensioenregeling nog wel aan de wensen van een nieuwe generatie? Kijk hier ook voor onze leaflet pensioenfondsen.

ALM studies & haalbaarheidstoets voor pensioenfondsen

Samen met onze investment consultants verzorgen wij ALM studies voor pensioenfondsen. Speciaal voor de wat kleinere fondsen en verzekerde regelingen hebben wij een nieuwe propositie ontwikkeld, ALM-lite. Het voordeel van deze eenvoudigere studie die volstaat voor rapportages aan de DNB, is uiteraard een aanzienlijk lagere prijs in vergelijking met de traditionelere aanpak. Daarnaast kunnen wij ook een haalbaarheidstoets voor u verzorgen. Zowel de aanvangshaalbaarheidstoets als de reguliere haalbaarheidstoets.

Pensioenbureau

U kunt uw pensioenbureau aan ons outsourcen. Wij bieden een fullservice pakket inclusief administratie, excasso, communicatie, helpdesk en ondersteuning pensioenfondsbestuur. Ook voor problemen rondom de overgang naar outsourcing bieden wij oplossingen.

Certificering pensioenfondsen

Onze certificerend actuarissen zijn deskundig en onafhankelijk en hebben ruime ervaring in het certificeren van eigenbeheerfondsen en volledig herverzekerde fondsen. Duidelijke communicatie, proactieve houding en betrokkenheid wordt door uw pensioenfonds verwacht en door onze certificerend actuaris geleverd.

Deze kenmerken van onze certificerend actuarissen vertalen zich voor uw pensioenfonds in een op voorhand zeer voordelige prijs in combinatie met de hoogste kwaliteit. Alvorens wij een voorstel tot certificering bij u neerleggen, stemmen wij graag exact met u af welke werkzaamheden door wie en wanneer uitgevoerd zullen worden: De prijs daalt verder naarmate processen efficiënter zullen verlopen. En uiteraard zijn onze certificerend actuarissen volledig op de hoogte van het nieuwe financieel toetsingskader.

Een vaste prijs of een vergoeding op basis van uren maal tarief, beide zijn mogelijk.

Liquidatie pensioenfondsen

Momenteel overwegen veel fondsen hun toekomstperspectief. Een basisprincipe is dat het bestuur te allen tijde hoofdverantwoordelijk blijft, - in dit geval - voor de uiteindelijke overdracht van de verplichtingen naar een andere pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO). Het bestuur moet de belangen van alle betrokken partijen daarbij nauwkeurig afwegen om tot een besluit te komen en om deze reden verwacht DNB onder andere dat voorafgaand aan het (voorgenomen) besluit tot overdracht een zogenaamd self-assessment wordt uitgevoerd. DNB heeft tevens een brochure opgesteld waarin nadere informatie wordt gegeven over het liquidatieproces aan de hand van een viertal stappen.

Voor alle onderdelen, van het vooronderzoek en het opstellen en controle op de uitvoering van een plan van aanpak tot aan het opstellen van het liquidatieverslag en de algehele communicatie biedt Phenox Consultants ondersteuning. Zowel voor pensioenfondsen met verplichtingen voor eigen rekening als voor fondsen met een garantiecontract bij een verzekeringsmaatschappij.

Zie hiervoor ook de brochure van DNB

 

© 2018 Phenox Consultants