Onvoldoende pensioen

voor 85%* van de deelnemers aan beschikbare premieregelingen

Een beschikbare premieregeling (BP-regeling) heeft een premie die met de leeftijd van de deelnemer toeneemt. Een leeftijdsafhankelijke staffel van (oplopende) premies dus. Ook de rentevoet voor de hoogte van de premie is belangrijk. Wellicht contra-intuïtief, maar des te lager deze rentevoet, des de hoger de premie. De ‘duurste’ BP-regelingen – waarvan je zou verwachten dat ze qua pensioen de beste zijn – zijn de regelingen met een zogenaamde marktrentestaffel. Deze is gebaseerd op een lage marktrente van 1,5% of 2%. Circa 1 op de 10 BP-regelingen is momenteel gebaseerd op een dergelijke marktrentestaffel.

 

 

Maar vergis u niet in de termen ‘duur’ en ‘beste’. Deze regelingen zijn gebaseerd op een pensioen van 75% van het gemíddelde salaris dat een werknemer in haar of zijn hele werkzame leven zal verdienen. Dat is de huidige norm. Nog niet zo lang geleden was die norm 80% van het láátste salaris.

Mindere regelingen – ofwel ongeveer 85%* van de gevallen – zullen zelfs volgens de huidige lagere normen een onvoldoende pensioen opleveren!

 

Hoe zijn deze problemen ontstaan?

Hoe zijn deze problemen ontstaan?

Dit onvoldoende pensioen komt doordat pakweg 10 jaar geleden een 3%-staffel een heel redelijk uitgangspunt leek bij de vormgeving van beschikbare premiestaffels. Een aantal jaren daarvoor gold dat zelfs nog voor 4%-staffels. Dergelijke rendementsvoeten sloten goed aan op de economische omstandigheden van die tijd.

Er ontstonden echter problemen. Pensioendoelstellingen werden niet gehaald, doordat het jaarlijkse rendement op het spaarkapitaal over een langere periode niet voldoende bleek om de stijgende inkoopprijs van de uitkering op pensioendatum te kunnen compenseren.

Kan de werkgever hiervoor (financieel) aansprakelijk gesteld worden?

De meeste werkgever willen hun werknemers een goed pensioen bieden, en in veel gevallen zal er dan ook sprake zijn van onvoldoende besef van dit probleem. Maar sinds 2015 hebben werkgevers een zorgplicht. Dit heeft de positie van werknemers ten opzichte van hun werkgevers enorm versterkt. Als gevolg hiervan heeft de bewuste 90% van de ondernemingen haar werknemers keer op keer laten weten dat het pensioen stukken minder zal zijn dan bedoeld en verwacht. Toch?

 

Stuur Ron direct een mail

Hallo Ron Wagenaar, ik zou graag eens met je willen afspreken om de kwaliteit van onze regeling en de communicatie daarover met jou te bespreken.

De realiteit is dat de meeste aspirant-gepensioneerden er pas vlak voor de pensioendatum achter komen of het gespaarde kapitaal voldoende is om een adequaat pensioen mee in te kopen.  En dan kan zomaar blijken dat het pensioen op basis van deze 3%- en 4%-premiestaffels de helft lager is dan bij het opzetten van de pensioenregeling is verwacht en bedoeld. Meestal aan de hand van presentaties waarbij de risico’s slechts beperkt zijn besproken. Als de invloed van de economische omstandigheden al werd getoond, zat daar zelden of nooit een scenario met de tegenwoordige torenhoge kostprijs van pensioen bij.

Waar we niet aan willen denken is dat uw werknemers nog in de veronderstelling verkeren dat zij een nog steeds uitzicht hebben op de ooit realistisch geachte pensioenen.

Met alle mogelijke financiële gevolgen van dien, voor werknemer én werkgever!

Het goede nieuws is dat als u denkt dat dit mogelijk ook voor u en uw werknemers geldt, u hier nog wat aan kunt doen!

In de basis kan een belangrijke eerste stap snel en eenvoudig gezet worden. Of u hier ook nog een vervolg aan zult geven, hangt af van uw gekozen beste oplossing. Wij helpen u graag met het kiezen van de voor u beste oplossing.

*Bron: De Nationale Pensioenbenchmark 2020

 

Neem direct contact met ons op

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u eens vrijblijvend kennismaken met Phenox consultants?

Onze specialisten denken graag met u mee. Neem direct contact met ons op, of vraag vrijblijvend informatie aan.