Missie, visie, strategie en kernwaarden

Waar we voor staan (missie)

Wij geloven in het centraal stellen van het belang van werkgevers, werknemers, pensioendeelnemers, goede governance en gemotiveerde en resultaatgerichte samenwerkende partijen. Het continu voor ogen hebben van de belangen van de eindklant, zoals de pensioendeelnemer, is volgens onze opvatting voor iedere organisatie en ieder orgaan van essentieel belang. Mensen die geloven in een dergelijke missie presteren onder deze specifieke omstandigheden aanzienlijk beter. Betere prestaties en een hoge mate van werkplezier zorgen ervoor dat ook de (statutaire) missie van bijvoorbeeld een pensioenfonds onderschreven wordt.

Wat we zien (visie)

Een organisatie die als één geheel, transparant, kostenbewust en slagvaardig optreedt, kan de vele complexe uitdagingen op het gebied van organisatie, pensioenactualiteiten en besluitvorming beter aan als het in eerste instantie goed wordt geadviseerd en bediend. Hierdoor wordt overzicht gecreëerd en kan een fondsbestuur doen waarvoor het is ingesteld: efficiënt en effectief besturen. Wij begrijpen dat als geen ander en willen die visie graag met u als fondsbestuur, binnen en buiten uw pensioenfonds uitdragen. Phenox, TriVu en Martens Management dragen dat in de praktijk al uit door elkaars expertise te gebruiken bij diverse opdrachten en diensten. Het aanbieden van bestuursondersteuning voor pensioenfondsen ligt in het verlengde hiervan.

Wat we kunnen (strategie)

De dienstverlening in concrete zin

Wij bieden een breed pakket aan diensten op het gebied van:

 • Bestuursondersteuning
 • Generiek data- en transitiemanagement
 • Juridisch en fiscaal pensioenadvies
 • Interim-management
 • Compliance
 • Governance
 • Integriteit
 • Privacy
 • Informatiebeveiliging & cyberrisicomanagement
 • (Integraal) risicomanagement
 • Actuariële (operationele) ondersteuning, advisering & certificering
 • Advisering omtrent het nieuwe pensioenstelsel.

Wijzelf en onze directe collega’s hebben jarenlange ervaring op deze gebieden. Hierdoor hebben wij de expertise en ervaring aan boord voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en de daarbij behorende kenmerkende aspecten

  

Onze kernwaarden

 

Client first

Velen zeggen het, wij doen het. Gedreven, hands-on en gericht op úw wensen.

  
 

Scherpzinnige expertise

Met ons scherp analytisch inzicht stellen wij de juiste vragen en trachten wij elk probleem te doorgronden. Wij willen goed begrijpen hoe het zit op het gebied van wet- en regelgeving in samenhang met de fondsdynamiek en prioritering door het bestuur. Dit doen we door de inhoud in te duiken, ons op feiten te baseren en naar het bestuur en de samenwerkende partijen te luisteren. Wij leveren voor onze klanten kwalitatief hoogwaardige oplossingen die ook echt werken (proven concept). Kennis gecombineerd met knowhow en praktijkervaring blijkt een goede formule te zijn.

 

 

 

Stoutmoedige no-nonsense

Waar een wil is, is een weg! Met de uitdagingen die voor pensioenorganisatie in het verschiet liggen, weten we op het gebied van kennisverwerving wel raad. De vraag die veel dienstverlenende ondernemingen bezighoudt is: “Hoe en onder welke voorwaarden worden we in staat gesteld om die uitdagingen aan te gaan”. Die benaderwijze stemmen we graag met u af. Wij zijn ervan overtuigd dat er altijd een manier is om verder te komen. Wij hebben een nuchtere kijk op zaken en zeggen waar het op staat. Dus geen wollig en complex taalgebruik, maar simpele en haalbare oplossingen die gericht zijn op een resultaat waar iedereen of -indien het niet anders kan- een grote meerderheid achter kan staan. Het doel staat bij ons altijd centraal en daar nemen we andere partijen graag in mee.

  
 

Vertrouwde samenwerkingen

Voor ons betekent vertrouwen: ruimte geven en ruimte nemen en leidt het tot persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid en samenwerking. Wij doen wat wij beloven en zijn eerlijk en oprecht. Positieve én kritische feedback op basis van wederzijds respect wordt gewaardeerd. Wij vertrouwen op elkaars professionaliteit en u vertrouwt op ons. Samen vormen wij de drie-eenheid, en zo werken we ook, nooit solitair. Onze organisatie is plat, flexibel en wij willen innovatief zijn. Door onze korte lijnen is iedereen benaderbaar. Wij werken graag samen met alle professionele partijen van een pensioenfonds en zijn extra content met organisaties die dezelfde werkwijze hebben. Het beste resultaat bereik je tenslotte samen.

  
 

Kostenbewuste tarieven

Pensioenfondsen hebben te maken met hoge kosten. Consultants in de pensioensector rekenen forse uurtarieven die voor een deelnemer van uw pensioenfonds soms moeilijk te begrijpen zijn. Daarnaast kunnen deze tarieven bij consultants leiden tot perverse prikkels door bijvoorbeeld een pensioenfonds te ‘overadviseren’ of zaken nodeloos ingewikkeld te maken. Dit is strijdig met onze kernwaarden die wij hierboven hebben genoemd.
Wij werken met lagere tarieven (onder marktconform) omdat we geen groot kantoor hebben met een bijbehorend secretariaat of dividendbeleid. Noch hebben wij langlopende verplichtingen. Hierdoor kunnen wij pensioenfondsen en puo’s zeer concurrerende offertes aanbieden.

 

Kortcyclisch verbeteren (evaluatiemomenten)

Ieder mens en iedere organisatie heeft leercirkels en we kunnen alleen maar groeien als we ‘hiervoor open staan’. Ons credo is: “Is er iets niet naar tevredenheid, meld het ons”. En zo niet, vragen wij hier zelf om! Tussentijds evalueren en verbeteren leidt tot kleine leercirkels en voorkomt verrassingen op de lange termijn. We zullen regelmatig vragen hoe u onze dienstverlening ervaart. Daarnaast willen we na ieder kalenderjaar in een formele evaluatie horen hoe we het (nog) beter kunnen doen. Juist door een jaarlijkse formele evaluatie af te spreken kunnen we goed stil staan bij onze werkwijze, sterke punten en eventuele verbeterpunten. Daarnaast – om groeistuipen te voorkomen – streven wij naar een evenwichtige en beperkte autonome groei van onze organisatie. Het handhaven van de goede dienstverlening en het verhogen van de servicegraad gaat altijd voor kwantitatieve groei.

Neem contact op met Bas van Vliet:

M: +31 (0)6 13367940
E: bas.van.vliet@phenoxconsultants.nl

door Phenox & TriVu

Inhoudelijke ondersteuning van pensioenfondsen

Neem direct contact met ons op

Met Phenox Vooruit

Benieuwd hoe Phenox Consultants uw pensioenfonds vooruit kan helpen?

Onze specialisten denken graag met u mee. Neem direct contact met ons op, of vraag vrijblijvend informatie aan.