Wijziging pensioenregeling en/of -uitvoerder

Wijziging pensioenregeling en/of -uitvoerder

Werkgevers met een rechtstreeks verzekerde pensioenregeling hebben te maken met de keuze voor een verzekeraar. Deze keuze moet bijvoorbeeld gemaakt worden bij de invoering van een pensioenregeling of bij het aflopen van een uitvoeringsovereenkomst. Een veelal complexe keuze waarvoor bovendien het advies van de werknemers moet worden gevraagd! Thans is er niet alleen de keuze tussen verschillende verzekeraars, maar behoren een Premie Pensioen Instelling (PPI) en een Algemeen Pensioen Fonds (APF) ook tot de mogelijkheden. Elk van deze uitvoerders heeft zijn eigen karakteristieken en daarbij behorende voor- en nadelen. 

Phenox Consultants heeft een matrix en een score card ontwikkeld die u kunnen helpen bij het objectiveren en beoordelen van pensioenoffertes. Een tweetal documenten dat uitstekend dienst kan doen bij de adviesaanvraag aan uw OR of andere werknemersvertegenwoordiging.

De concurrentie op de pensioenmarkt is groot. Zeker bij het beoordelen van een verlengingsvoorstel is het dan ook aan te bevelen om goed rond te kijken. Wij adviseren om verschillende offertes op te vragen en die naast elkaar te leggen. In de praktijk blijkt dit echter een behoorlijke uitdaging. Vooral de grote hoeveelheid aan tekst en de verschillende manieren van het presenteren van kosten en premies maken een objectieve vergelijking lastig.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het onderling aangeboden tarief en de aangeboden kwaliteit worden de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten verzameld en door ons gebundeld in een matrix. Het aanbod van de verschillende aanbieders wordt zo per punt met elkaar vergeleken. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat de verschillen en/of de overeenkomsten zijn tussen de verschillende aanbieders en waar mogelijk onderhandelingsruimte bestaat.

Vervolgens wordt een score card gebruikt om de verschillende punten te wegen en te beoordelen. Het gewicht geeft de mate van belangrijkheid aan van dat punt binnen de offertevergelijking. Dit wordt in overleg met de klant vastgesteld. Een cijfer, op een schaal van 1 tot 5, geeft vervolgens de score van de betreffende verzekeraar op dat punt weer. De cijfers volgen uit onze beoordeling. Aan de hand van de gewogen scores wordt de positie van een verzekeraar binnen vergelijking bepaald.

Hebt u momenteel of binnenkort te maken met een offertevergelijking of bent u op zoek naar pragmatische manier om inzicht te verschaffen in een vergelijking van pensioenoffertes en wilt u van bovenstaande methode gebruik maken? Phenox Consultants kan u daarbij van dienst zijn. U kunt daarvoor contact opnemen met Hans Veltkamp, Principal Employee Benefits, via telefoonnummer 010-205 35 00 of via email naar hve@phenoxconsultants.nl.

© 2018 Phenox Consultants