MKB

Pensioenadvies voor het MKB

Wij kunnen u, als MKB ondernemer, al uw pensioenzorgen uit handen nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgende:

Uitvoerderselectie

Indien uw uitvoeringsovereenkomst afloopt, verzorgen wij voor u de selectie van de pensioenuitvoerder. Phenox Consultants is een onafhankelijk pensioenadviseur en zorgt er dan voor dat u de best mogelijke voorwaarden in de markt krijgt aangeboden. Onze ervaring is dat met deze dienst aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden. Waar u in het verleden vrijwel uitsluitend uit verzekeraars kon kiezen, hebt u nu ook de mogelijkheid om uit een Algemeen Pensioenfonds (APF) of een Premie Pensioen Instelling (PPI) te kiezen. Keuze te over dus!

Audit en compliance

We zorgen er voor dat u geen zorgen hoeft te hebben over de juistheid van de verzekerde pensioenaanspraken en de daarvoor in rekening gebrachte premies en kosten. Ook houden wij voor u wijzigende wetgeving bij en adviseren u over mogelijk nodige aanpassingen in uw pensioenregeling.

Begeleiding op de uitvoering van uw arbeidsvoorwaarden

Met onze Employee Benefits diensten zorgen wij voor een vlekkeloze en efficiënte uitvoering van uw Human Capital en pensioenbeleid. Wij verzorgen de verzekering van arbeidsvoorwaarden, administratie, controle op de administratie, premieberekeningen en communicatie.

Door op een efficiënte en overzichtelijke manier de uitvoering van uw arbeidsvoorwaarden door Phenox Consultants te laten verzorgen, ontlast u uw HR afdeling en zorgen wij voor rust op de werkvloer. Wij kunnen voor u alle aan uw personeel gerelateerde verzekeringen verzorgen, zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten, en WGA in eigen beheer. Ook kunt u ons inzetten als pensioenbureau, waarbij wij als tussenschakel fungeren tussen u als werkgever en de deelnemers enerzijds en de pensioenuitvoerder anderzijds. Wij zorgen er dan voor een foutloze administratie en heldere communicatie!

Gevolgen wijziging van de pensioenregeling

Als u om fiscale redenen de pensioenregeling moet wijzigen, wil dit niet zeggen dat dat arbeidsvoorwaardelijk geen consequenties heeft. Wat heeft dit voor gevolgen voor uw pensioenstrategie? Wat is een lager pensioen waard? Hoe moet een werknemer gecompenseerd worden? Phenox Consultants kan u bij deze vraagstukken uitgebreid van dienst zijn.  Niet alleen door te bepalen hoe groot de pensioenschade is, maar ook door een evenwichtige manier van compenseren voor te stellen. Zo houdt u uw werknemers tevreden! En de kosten van het pensioenadvies vallen reuze mee!

Communicatie

Communicatie over pensioenen en arbeidsvoorwaarden is belangrijk. Niet alleen vanwege de zorgplicht, maar bijvoorbeeld ook om er voor te zorgen dat uw werknemers de secundaire arbeidsvoorwaarden op juiste waarde schatten. In zijn algemeenheid zorgt goede communicatie voor rust op de werkvloer en werknemerstevredenheid. Phenox Consultants verzorgt communicatie in individuele en collectieve sessies, schriftelijk of mondeling. 

© 2018 Phenox Consultants