Corporates

Advies voor Corporates

Phenox Consultants is een internationale dienstverlener met kantoren wereldwijd. Voor multinationals is lokale expertise onontbeerlijk of het nu gaat om international accounting, communicatie of ontwikkeling en implementatie van een internationale pensioenstrategie. Vooral in het veranderende Nederlandse pensioenlandschap is een goede lokale adviseur voor uw internationale hoofdkantoor van levensbelang. Phenox Consultants is daarvoor het aangewezen actuarieel adviesbureau.

International accounting

Phenox Consultants is specialist in de waardering van pensioenen (en andere arbeidsvoorwaarden) voor de jaarrekening. Door onze ervaring en tooling kunnen wij voor een scherpe prijs de jaarlijkse verplichte rapportages volgens verschillende richtlijnen (bijvoorbeeld IFRS (IAS19R), ASC-715 (voorheen FAS), RJ271) voor u verzorgen. Wij denken met u mee bij het wijzigen van de pensioenregeling en de gevolgen voor voorgenoemde rapportages.

Phenox heeft veel ervaring met grensoverschrijdende consolidatie. Wij kunnen u daarom goed helpen bij de communicatie met uw hoofdkantoor over pensioenresultaten en de gevolgen voor de jaarrekening bij een (wettelijke) wijziging van uw regeling.

Communicatie

Communicatie over pensioenen en arbeidsvoorwaarden is belangrijk. Niet alleen vanwege de zorgplicht, maar bijvoorbeeld ook om er voor te zorgen dat uw werknemers de secundaire arbeidsvoorwaarden op juiste waarde schatten. In zijn algemeenheid zorgt goede communicatie voor rust op de werkvloer en werknemerstevredenheid. Phenox Consultants verzorgt communicatie in individuele en collectieve sessies, schriftelijk en ter plekke.

Pensioenadvisering

Onze actuarieel consultants hebben uitgebreide ervaring in advisering op het gebied van pensioenregelingen, -fondsen en –wetgeving.  Zowel nationaal als internationaal en de combinatie daarvan. Wij werken voor besturen, werkgevers en ondernemingsraden. Enkele voorbeelden van wat wij doen zijn: 

© 2018 Phenox Consultants