Business case multinationals

Worldwide board advice

Deze business case heeft betrekking op een van werelds’ grootste en bekendste voedselproducenten en sinds 1920 een zeer gewaardeerde en trouwe klant van ons.

Een ondernemingspensioenfonds (OPF) is een orgaan dat de pensioenafspraken tussen de werkgever (de directie) en de werknemers uitvoert. De pensioenafspraken staan in het pensioenreglement. De afspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Een pensioenfonds legt verantwoording af aan de Nederlandse Bank (DNB). De bestuursleden van het pensioenfonds zijn benoemd door de directie en vertegenwoordigen of de werkgever of de werknemer.

In het Nederlandse Pensioenfonds - voor werknemers in Nederland - zitten drie vertegenwoordigers van de werkgever en drie van de werknemers. Corporate (USA) levert één van die werkgeversvertegenwoordigers. Zowel de Nederlandse als Amerikaanse werkgeversvertegenwoordigers worden door Phenox Consultants geadviseerd. Per 1 juli 2009 is er een nieuwe Nederlandse voorzitter aangetreden, welke door Phenox snel op de hoogte is gebracht van de huidige situatie van het pensioenfonds.

De bestuursvergaderingen vinden plaats in Nederland en in het Nederlands. In principe zijn er zes bestuursvergaderingen per jaar. Vooraf vindt er een bespreking plaats van de agenda in het Engels, en in de bestuursvergadering vertaalt Phenox de belangrijkste zaken zodat ook USA kan stemmen en beslissen, en na afloop is er een nabespreking met het lokaal management en USA. Door deze goede voorbereiding kan het lokaal management  bij afwezigheid stemmen namens USA, waardoor deze niet iedere vergadering hoeft bij te wonen. Dit bespaart hen tijd en geld.

PHenox heeft de Amerikaanse en Nederlandse werkgeversvoorzitters op de hoogte gebracht van de pensioensituatie in Nederland zoals: de Pensioenwet, het toezicht van de DNB en de AFM (Autoriteit Financiële Markt), de verschillen met de Amerikaanse markt ten opzichte van DB en DC en de driehoeksrelatie tussen de werkgever, de werknemer en het bestuur van het pensioenfonds. Daarnaast heeft Phenox de plaats geschetst van hun pensioenfonds in de Nederlandse pensioenwereld en in het bijzonder ten opzichte van enkele concurrenten.

Resultaat is dat  USA met eigen waarnemingen de ontwikkelingen van het pensioenfonds in Nederland kan volgen. Dit is belangrijk omdat de pensioenontwikkelingen in Nederland uniek zijn en een voortrekkersrol hebben ten opzichte van de rest van de wereld. Onze klant is een organisatie met directies in diverse landen en continenten op wereld niveau. Hierdoor is afstemming en directe communicatie zeer belangrijk. Bij pensioenfondsen gaat het vaak over grote bedragen waardoor bijvoorbeeld een extra storting om het dekkingstekort (herstelplan) in Nederland en Engeland op te heffen op het hoogste niveau goedgekeurd moet worden.

Een bestuursadvies is gebaseerd op de belangen van de Nederlandse werknemers en houdt rekening met het advies van de deelnemersraad. De visie en belangen van Corporate kan hier van afwijken en geeft ruimte voor advisering van Phenox zowel in Nederland en als in de USA. Zowel Nederland als USA hebben herhaalde malen aangegeven deze ‘coaching on board’  zeer te waarderen. De klant heeft ook concreet voordeel ervaren door de beslissing van USA over het herstelplan en deze binnen 1 week te realiseren.

Phenox = directe vertaalslag tussen Nederland en USA, wetgeving internationaal afstemmen naar wens van moederbedrijf, sturing op directieniveau makkelijk en mogelijk maken

© 2018 Phenox Consultants