Business case keuze pensioenuitvoerder

Snel en zelf beslissen over uw pensioenen

In deze business case gaat het om een uitgeverij, actief in Nederland, België, Ierland, Portugal en Roemenie. Het is een internationale organisatie die zich heeft gespecialiseerd in ‘local search and advertising en biedt ook diensten zoals ‘web-wide-video-search-engine’.

Door verandering van eigenaar dient het bedrijf het pensioenfonds te verlaten en er zijn twee mogelijkheden voor de nieuwe bestemming van het pensioengeld en de voortzetting van de huidige pensioenregeling: een nieuwe pensioenverzekeraar (PV) kiezen of aansluiting zoeken bij het bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Phenox Consultants wordt door de Ondernemingsraad (OR) gevraagd om inzicht te verschaffen in de pensioenmaterie en op basis van transparantie en heldere argumenten een goed onderbouwd advies te geven inzake de te maken keuze. De directie heeft dan reeds een pensioenadviseur. Spoed is geboden, de casus speelt in oktober en voor het einde van het jaar dient de keuze te zijn gemaakt!

Phenox zorgt eerst voor een intake en verzamelt relevante klantgegevens en geeft de klant inzicht in de relevante pensioenkennis. Vervolgens wordt een overzicht vervaardigd van pro’s en contra’s van de mogelijke keuze tussen PV versus BPF. Dit overzicht wordt begrijpelijk toegelicht zonder ingewikkelde vaktaal. De klant krijgt zo begeleiding om zelf de juiste keuze te kunnen maken: door het verschafte inzicht in de materie heeft de klant ten aanzien van de nieuwe bestemming van het pensioengeld een doordachte beslissing kunnen nemen waar men dan ook een goed gevoel bij heeft.

Eindresultaat is dat  Phenox Consultants heeft geholpen om bij zowel de OR als de Directie helderheid in pensioenzaken te geven en  inzicht te verschaffen in de complexe pensioenmaterie. Doordat Phenox snel en voortvarend schakelde kwam zeer snel de benodigde relevante besluitvormingsinformatie op tafel. Deze snelheid en voortvarendheid werd met het oog op de korte beslissingstermijn door de klant zeer op prijs gesteld.

Phenox = onafhankelijk adviseren, helderheid verschaffen, spoedopdracht realiseren

© 2018 Phenox Consultants