Business case harmonisatie

Harmonie in pensioenen

Onze klant in deze business case is de grootste zelfstandige cateraar van Nederland en bestaat meer dan 100 jaar. De kernactiviteit is het aanbieden van eten en drinken op lokatie. “We willen dat klanten, gasten en medewerkers zich bij ons thuisvoelen.” Zorg en aandacht voor de mens staan bij deze klant centraal.

Deze ambitieuze cateraar werd na een aantal jaren van overnames geconfronteerd met het moeten uitvoeren van diverse oude pensioenregelingen. Voor haar 4.500 werknemers werden inmiddels maar liefst 9 verschillende pensioenregelingen uitgevoerd! Deze regelingen verschilden ook onderling: zowel in niveau als van uitvoerder. Elke afzonderlijke pensioenregeling moest steeds worden aangepast aan de wijzigende wet- en regelgeving en al deze wijzigingen moesten dan steeds apart instemming verkrijgen van de OR. Hierdoor was een onduidelijke en zelfs onrechtvaardige beloningsstrategie ontstaan: de uitvoering van de pensioenregelingen was een dagtaak geworden voor de Human Resources afdeling, en de grote verschillen in pensioenen zorgde voor beginnende sociale onrust bij de medewerkers. Een zeer onwenselijke situatie voor onze klant als centraal punt van zorg en aandacht. Phenox Consultants is ingeschakeld om de pensioenregelingen te harmoniseren.

Phenox Consultants heeft over een periode van een aantal jaar geleidelijk aan de noodzakelijke wijzigingen geïmplementeerd en een heldere vertaalslag gemaakt naar degene die ermee moesten werken. Hierbij is steeds het uitgangspunt geweest dat de regelingen qua niveau dichter bij elkaar zouden komen, om zo de gewenste harmonisatie mogelijk te maken. Daarnaast is grote inspanning geleverd om het aantal uitvoerders te beperken. De oude historisch gegroeide pensioenregelingen zijn nu zoveel mogeljk ondergebracht bij slechts 1 uitvoerder. Er is weer een eenduidig beloningsbeleid: het totaal aantal regelingen is teruggebracht naar twee: 1 actieve hoofdregeling voor het CAO-personeel en 1 actieve hoofdregeling voor het management. Bovendien kost de uitvoering nu een fractie van de tijd voor de afdeling Human Resources zodat de overheadcount gereduceerd kon worden. Over de pensioenregeling van hun bedrijf zijn de medewerkers inmiddels weer tevreden en dit geeft rust en harmonie. Voor onze klant is dit van groot belang vanwege het goed kunnen uitdragen van het gastheerschap als cateraar op lokatie.

Phenox = harmoniseren, helder maken, structuur aanbrengen, efficient werken, tijd besparen

© 2018 Phenox Consultants