Algemeen Pensioenfonds

Wat is een Algemeen Pensioen Fonds (APF)?

Een Algemeen Pensioenfonds is een nieuw type pensioenuitvoerder en een aanvulling op bestaande pensioenuitvoerders zoals verzekeraars, premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen (bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioenfondsen). Het APF lijkt het meest op het pensioenfonds, maar kent een aantal wezenlijke verschillen. Het onderscheidt zich van andere pensioenfondsen door de mogelijkheid om meerdere pensioenregelingen gescheiden, in verschillende compartimenten, uit te voeren. Deze compartimenten noemen we collectiviteitskringen. Phenox Consultants is het pensioenadviesbureau op het gebied van het Algemeen Pensioenfonds. Voor nog meer informatie omtrent het APF kunt u kijken op www.deAPFspecialist.nl.

Hoe werkt een APF precies?

Een APF is in de basis een ‘normaal’ pensioenfonds. De mee- en tegenvallers van de beleggingen worden gedeeld door de deelnemers, er wordt gestreefd naar indexatie (‘inflatiecorrectie’) en voor het toezicht is het FTK van toepassing. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen. De wet Algemeen Pensioenfonds staat toe dat er binnen een APF meerdere collectiviteitskringen zijn. De vermogens daarin zijn strikt afgescheiden. Voor elke collectiviteitskring is sprake van een eigen premie-, indexatie- en toeslagen- en beleggingsbeleid. Daarnaast heeft elke kring zijn eigen dekkingsgraad.

Voordelen kunnen worden behaald op het gebied van governance en ‘inkoop’ door dezelfde uitvoerders te kiezen. De echte voordelen ontstaan echter wanneer gekozen wordt om risico’s en resultaten met meerdere werkgevers te delen. Er zijn dan ook ‘standaard kringen’ waar meerdere werkgevers in kunnen. Het APF biedt daardoor tevens een oplossing voor ‘gewone’ werkgevers met een verzekerde regeling, ook zij kunnen meedoen onder de paraplu van het APF.

Een ander verschil is de governance. Boven alle kringen staat één centraal professioneel bestuur. Om inspraak ook binnen de kringen te borgen, heeft iedere kring een eigen belanghebbendenorgaan dat zich uitspreekt over kring-specifieke thema’s.

Wie kunnen er allemaal hun pensioen onderbrengen bij een APF?

In beginsel kan iedere werkgever zijn pensioenregeling onderbrengen in een APF. Momenteel geldt er echter nog een uitzondering voor werkgevers die geen vrijstelling krijgen van een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds. Een verplicht gesteld BPF kan zich momenteel nog niet aansluiten bij een APF of een APF oprichten. Wel is er wetgeving in de maak die het mogelijk maakt voor een verplicht gesteld BPF om zich aan te sluiten bij een APF (of er 1 op te richten). Voor alle werkgevers die niet onder een verplichtstelling vallen, is het mogelijk hun pensioenregeling in een APF onder te brengen. Dit geld ook voor Ondernemingspensioenfondsen. Deze kunnen zich ook allemaal aansluiten bij een APF naar keuze. Een APF kan voor deze fondsen een aantrekkelijk alternatief zijn ten opzichte van liquidatie.

Wat zijn de voordelen van een APF?

De voordelen van een APF zijn afhankelijk van waar je het APF mee vergelijkt. In vergelijking met een verzekeraar heeft het APF in veel gevallen een lagere premie en meer kans op indexatie.

In vergelijking met een ondernemingspensioenfonds heeft het APF vooral schaalvoordelen. Immers, als het goed is wordt een APF groter dan een Ondernemingspensioenfonds en kan er bespaard worden op vaste kosten. Veelal zullen de bestuurslasten lager worden, terwijl er wel sprake is van een professioneel bestuur. Daarnaast kan er wel invloed worden uitgeoefend op het beleid van de eigen kring. Bovendien levert het delen van de risico’s met meer deelnemers binnen een kring voordelen op.

In vergelijking met een premie pensioen instelling (ppi) heeft het APF als groot voordeel dat er zowel een uitkeringsregeling als een premie regeling kan worden uitgevoerd. Daarnaast kan het APF eenvoudig de (toekomstige) variant aan van doorbeleggen na de pensioendatum. Bij een ppi is dit niet zo, omdat een ppi geen verplichtingen voor eigen risico mag aangaan. Vooralsnog is niet bekend of een APF ook deelnemers die elders een kapitaal hebben opgebouwd met een beschikbare premie regeling zal toestaan rechten in te kopen op pensioendatum binnen het APF.

Wat zijn de nadelen van een APF?

Ook voor de nadelen van een APF hangt het er vanaf waar je het APF mee vergelijkt. In vergelijking met een verzekeraar zijn de garanties op een uitkering veel minder hard. Dit houdt in dat de opgebouwde aanspraken kunnen worden gekort bij een APF, terwijl dit niet het geval is bij een verzekeraar.

In vergelijking met een ondernemingspensioenfonds wordt er enigszins afstand gedaan van de mogelijkheden geheel de eigen koers te varen. Uiteraard kan er nog wel invloed worden uitgeoefend via het belanghebbendenorgaan in de eigen kring, maar dit is niet hetzelfde als “zelf de baas zijn”.

In vergelijking met een PPI heeft een APF vooral het nadeel dat ook in een premieregeling eventueel een korting mogelijk is, afhankelijk van hoe de APF is ingericht. Indien men een premieregeling wil onderbrengen in een APF is het van belang dit scherp te hebben.

Zijn alle APF’en hetzelfde?

Nee, niet alle APF’en zijn hetzelfde. Sterker nog, sommige (delen van) APF’en lijken niet eens op elkaar. Daarnaast is het binnen een APF ook nog mogelijk te kiezen in welke collectiviteitskring het pensioen moet worden ondergebracht. Ook deze collectiviteitskringen kunnen binnen een APF behoorlijk van elkaar verschillen. Zo is het goed mogelijk dat de ene collectiviteitskring binnen een APF een toeslag krijgt, terwijl in een andere collectiviteitskring van hetzelfde APF de pensioen aanspraken en rechten gekort worden. Het is daarom van groot belang een keuze te maken die goed bij u past!

Hoeveel APF’en zijn er?

Er zijn thans 7 APF-en, waarvan er 6 zijn opgericht door Nederlandse verzekeraars. Alle 6 deze APF-en hebben thans een vergunning ontvangen van DNB, te weten het nederlandse pensioenfonds (van a.s.r.), De nationale APF (van Nationale Nederlanden), Centraal Beheer APF (Centraal Beheer Achmea), Stap Pension (Aegon/TKP) , Volo (PGGM) en  Delta Lloyd APF. Unilever APF wacht nog op een vergunning.

Een van de eisen die DNB stelt is dat de bestuurders van een APF geen banden mogen hebben met de oprichter of een andere verzekeraar. Dit houdt in dat het bestuur van een APF de mogelijkheid heeft om de administratie en vermogensbeheer uit te besteden aan een andere partij dan de oprichtende partij. Wel zijn er vaak contracten getekend tussen de oprichter van het APF en het APF voor administratie en vermogensbeheer voor de eerste 5 tot 7 jaar.

Al deze APF'en bestaan uit 1 of meerdere collectiviteitskringen. Bij sommige van deze APF'en is het mogelijk om in te stappen in een eigen collectiviteitskring.

Kan Phenox Consultants helpen als ik een APF overweeg? 

Ja zeker, Phenox Consultants is dé onafhankelijk pensioenadviseur op het gebied van het APF. Daarom heeft Phenox Consultants ook de APFspecialist opgezet. Op deze website staat alles wat u moet weten over het APF. Uiteraard kunt ook contact opnemen met ons.

© 2018 Phenox Consultants